HCL 43/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021