Cultură și învăţământ

Cultură

Biserica şi şcoala au fost din timpurui străvechi alături în acţiunea de răspândire a ştiinţei, culturii şi de ridicare materială a locuitorilor.Iniţiatorii vieţii culturale profesorii, învăţătorii, preoţii au avut alături locuitorii cu minte mai luminată din vatra satului în formarea copiilor pentru viaţa şi provocarea adulţilor în a organiza activităţi cultural-educative care să le bucure sufletul periodic, după zile şi săptămâni de muncă. Activitatea culturală a apărut la Mihăileşti fără ca aici să existe un cămin cultural. După ce clădirea căminului cultural s-a darâmat în urma cutremurului din martie 1977, se organizau spectacole artistice în aer liber, pe scene imprivizate, amenajate în curtea şcolii sau în sălile de clasă. Exista un taraf,o brigadă artistică, ce prezenta spectacole urmărite cu interes şi cu drag de săteni.

Instrumentiştii din Mărgineanu au fost tot timpul cu viorile, acordeoanele, ţambalele, pregătite pentru spectacol. Ansamblul folcloric ,,Spic de grâu” şi sărbătoarea comunei, precum şi alte acţiuni de gen au nevoie de promovare şi sustinere în desfaşurarea actului artistic. Se doreşte aşadar construirea unui cămin cultural pentru a reanima şi readuce în inimile localnicilor activităţi culturale. Activitatea culturală este animată în perioada sărbătorilor de iarnă, a sărbătorilor de Paşti, la zilele de hram ale bisericilor şi cu alte ocazii prin care tradiţiile populare se perpetuează în cadrul colectivităţii satelor.

Biblioteca publică a comunei deţine un număr de 11350 de volume care nu au un spaţiu adecvat păstrării şi utilizării lor. Există alte două biblioteci care pun la dispoziţia cititorilor volume de cărţi.

În comuna există trei biserici mai vechi sau mai noi, două dintre ele de aproximativ 190 de ani; în satul Mihăileşti cu hramul ,,Sfinţii Voievozi” biserica s-a ridicat între anii 1851-1859, în satul Mărgineanu este biserica cu hramul ,, Mihail şi Gavrilă” ridicată între anii 1822-1826, iar în Colţăneni biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este ridicată si pictată de curând. Majoritatea locuitorilor sunt creştini ortodocși.

Ȋnvăţământ

În comuna Mihăileştifuncţionează 2 (două) şcoli generale şi 2 (două) grădiniţe, cu un număr de 180 (o sută optzeci) de elevi înscrişi, din care în anul de referinţa 2011 au absolvit cursurile un număr de 19 (nouăsprezece) de elevi.

Școlile menţionate deţin 9 (nouă) de săli de clasă şi cabinete şcolare, un laborator şi 23 (douăzeci şi trei) de calculatoare. Nu există o sală de gimnastică, sau un teren de sport pe teritoriul localităţii. O parte din unităţile şcolare necesită lucrări de reabilitare, întreţinere, amenajare, modernizare, dotare cu mobilier si echipamente IT impuse de cerinţele unui sistem de învăţămînt modern.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Mihailesti

Comments are closed.