Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Comments are closed.