Infrastructura

Infrastructura de transport – căi de comunicație

Transportul pe teritoriul comunei este rutier pe drumurile comunale, drumurile săteşti şi drumurile exterioare care leagă localitătile învecinate între ele.

Reţeaua de drumuri este următoarea:

– D.C. 35 asigură transportul pe teritoriul comunei pe traseul Spitalul Mihăileşti până la D.J. Căldăruşanca Amaru. Este un drum cu o lăţime a părţii carosabile de 6 m îmbrăcat cu balast şi are o lungime de 1,50 km în Mihăileşti.

– D.C.186 are o lungime de 0,300 km pe teritoriul comunei, lăţimea părtii carosabile este de 6(ṣase) m, îmbrăcăminte din balast şi face legătura DN 2 si Baza ICAPPA Mihăileşti

Drumurile de pe teritoriul comunei totalizeaza 59,407 km, din care 1,8 km sunt drumuri comunale îmbrăcate cu balast, 17,605 km drumuri satesti, din care 8,069 km îmbrăcate cu ballast si 9,536 Km îmbrăcate cu pământ şi drumuri exterioare cu o lungime de 39,975 Km pe teritoriul comunei,din care 3,650 km sunt îmbrăcate cu ballast si 36,325 km îmbrăcate cu pământ.

Întrucât pe toate drumurile principale comunale şi săteşti lipsesc trotuarele, rigolele, şanţurile, lipsesc parcările, iar îmbrăcăminţile rutiere sunt degradate, este necesară o reabilitare şi modernizare a acestora, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin implementarea de sisteme video şi mijloace de semnalizare luminoase.

Infrastructura de utilităţi

Alimentarea cu energie electrica

Toate localităţile comunei Mihăileşti sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton, având traseul atât în interiorul cât şi în afara zonelor construite. Prin intermediul posturilor de transformare aeriene se alimentează reţelele electrice de joasă şi medie tensiune care deservesc toată gama de consumatori din localitate, atât cei casnici cât şi societăţile comerciale. Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, pe stâlpi de beton, dar şi pe stâlpi din lemn şi sunt realizate în sistem clasic cu conductoare din aluminiu independente sau cu conductoare torsadate, pentru prelungirile de reţea sau pentru cele modernizate. Branşamentele sunt realizate preponderent aerian celor vechi în sistem clasic. Branşamentele în cablu subteran deserves îndeosebi dotările şi sunt amplasate în incintele acestora. Nu există nici o sursă de producere a energiei electrice alternative, deṣi zona are potenţial pentru dezvoltarea investiţiilor de energie verde, în special energie eoliană sau panouri solare.

Telecomunicaţii

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Mihăileşti funcţionează un oficiu poştal cu un număr mare de abonaţi. În domeniul noilor tehnologii în comunicaţii există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile:

– Comunicarea în domeniul telefoniei fixe care se realizează prin intermediul companiei ROMTELECOM (majoritatea prin centrale digitale). Rețeaua telefonică este de tip aerian și este montată pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune;

– Televiziunea prin cablu ale cărei rețele se află montate în paralel cu liniile telefonice, pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune;

– Comunicarea în domeniul telefoniei mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote, etc). – Internet prin cablu.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Mihailesti

Comments are closed.