Cadrul fizico-geografic

Comuna Mihăileşti se află în sudul județului Buzău, între DN 2 Bucureşti –Suceava şi Valea pârâului Sărata, la 30 km de municipiul Buzău. Localitatea este situată în Câmpia Română mai precis Câmpia Bărăganului Ialomiţean în subdiviziunea Câmpia Padina. Din punct de vedere administrativ se învecinează cu:

– la nord cu comuna Movila Banului,
– la sud cu comunele Glodeanu Siliştea şi Glodeanu Sărat,
– la est cu comunele Smeeni şi Brădeanu,
– la vest cu comuna Amaru.

Din punct de vedere al așezării pe glob acest teritoriu se află situat la 44°54’ latitudine nordică și 26°40’ longitudine estică.

Satele componente ale comunei Mihăileşti sunt: Mihăileşti, Colţăneni, Mărgineanu şi Satul Nou. Satele sunt adunate, apropiate unele de altele, cu locuitori care se ocupă cu agricultura intensivă, legumicultura și cu creșterea animalelor. Localitatea este ferită de riscul inundațiilor și alalunecărilor de teren, datorită structurii solului şi a reliefului de câmpie.

Din punct de vedere geografic este poziţionată strategic, la distanţe relativ accesibile faţă de oraşe importante din ţară. Astfel: Bucureşti se află la 80 km, Constanţa cu Litoralul Mării Negre şi cu Delta Dunării se află la aproximativ 200 km, Suceava, oraş al Moldovei unde sunt cele mai cunoscute mânăstiri, se află la 356 km, iar Braşovul la 178 km.

Pârâul Sărata izvorăşte din culmea Ciuhoiului, străbate pe teritoriul judeţului Buzău comunele Merei, Ulmeni, Movila Banului, Mihăileşti şi Glodeanu Sărat şi după 30 km în judeţul Ialomiţa, la intrarea în Urziceni, se varsă în râul Ialomiţa.

Câmpia este forma de relief pe care se întinde comuna. Câmpia se caracterizează prin suprafeţe întinse cât nu poţi cuprinde cu ochiul liber, fără denivelări, doar cu uşoare ondulări sau locuri puţin mai înalte, care în Monografia judeţului editată în anul 1943 sunt numite ,,movile- băşici”. Se numesc aici două din cele mai importante: Movila ,,Baba Zamfira” şi ”Pământu”, aceasta din urmă fiind pe fosta moşie Mărgineanu.

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 29.780 mp total, din care:

– Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritară de stat – 28mp
– Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritar privată – 29.752 mp

Fondul locuibil și numărul populației conform statisticilor din anul 2011 este de 857 de locuinţe, din care 856 locuinţe în proprietate majoritar privată.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Mihailesti