PRO INCLUZIUNE – Asistenta Sociala Integrata pentru Comunitatea Mihailesti” – POCU 303/5/2/129998

SINTEZA PROIECT  

PRO INCLUZIUNE – Asistență Socială Integrală pentru Comunitatea Mihăilești

cod MySMIS 2014: 129998

Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității ; Obiectivul tematic 9; Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

 

Proiectul este implementat de Asociaţia “Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”, în parteneriat cu Time Consulting For Learn S.R.L. (P1),Școala Gimnazială Mihăilești (P2),Comuna Mihăilești – LINK (P3).

 

Valoarea eligibilă a proiectului : 4.440.602,07 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE – 4.192.856,15 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 192.747, 49 lei, valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului – 54.998,43 lei.

 

Scopul proiectului

Implementarea proiectului contribuie la integrarea socio-economică a comunității marginalizate din Mihăilești, prin furnizarea serviciilor integrate (educaționale, sociale,  socio -medicale, medicale, formare profesională, antreprenoriat și consultanță în înființarea de afaceri, asistentă juridică reglementare acte, măsuri de locuire, măsuri de combatere a segregării) unui număr de 258 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Prin acțiunile de sprijin propuse, proiectul contribuie la promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și va avea un efect pozitiv asupra economiei locale și regionale.

 

Obiectivul general

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POCU – dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii integrate pentru un număr de 258 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Mihăilești.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS 1– Furnizarea serviciilor medicale (pachet analize medicale gratuite/consult medical la domiciliu gratuit) în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești pentru 258 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;
 2. OS 2– Furnizarea serviciilor sociale (ajutoare financiare și materiale) în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești pentru 130 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;
 3. OS 3– Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație-Servicii educaționale specifice nevoilor pentru îmbunătățirea performanței școlare pentru 70 copii din comunitatea Mihăilești.
 4. OS 4– Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 5. OS 5– Sprijin pentru înființarea unei afaceri – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu pentru 20 persoane;
 6. OS 6– Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere pentru 10 entități juridice;
 7. OS 7– Furnizare de asistenta juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila de obținere a drepturilor de asistența socială (beneficii de asistența/ servicii sociale) pentru 70 persoane/spețe;
 8. OS 8– Constituirea unui Grup de Inițiativă Locală și crearea unui parteneriat între Grupul de Inițiativa Locala și Autoritatea Locala pentru realizarea Planului de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor. Elaborarea unei STRATEGII GENERALE DE SUSTENABILITATE a proiectului in vederea menținerii serviciilor integrate după încetarea finanțării;
 9. OS 9 –Îmbunătățirea condițiilor de locuit – lucrări de reparații consolidări structurale, izolație termica si încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței si spațiilor conexe pentru un număr de 15 locuințe.

 

Principalele activități:          

1.Campanii de informare și constientizare            

 • Campanii de informare și consiliere a părinţilor în vederea constientizarii importantei educației ;
 • Campanii de informare si consiliere profesionala a adultilor în vederea accesului și menținerii pe piața muncii ;
 • Campanii de informare, conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea egalității de șanse ;
 • Campanii de panificare familială și prevenirea sarcinilor la minore.

           

2.Furnizarea serviciilor sociale și medicale în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești  

 • Furnizarea serviciilor sociale ;
 • Furnizarea serviciilor medicale ; Furnizarea serviciilor medicale – pachet analize medicale gratuite ; Furnizarea de servicii de îngrijire personala pentru bătrâni sau alte persoane cu dizabilități prin acordare de consult medical gratuit la domiciliu și prescrierea rețetelor.

           

 

3.Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație     

 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie- învățământ preșcolar – Grădiniță estivală ;       
 • Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație-Servicii educationale specifice nevoilor pentru îmbunătățirea performanței școlare ;          
 • Activitati extra-curiculare: Tabără interculturală și combatere a discriminării – Ateliere educaționale creative pentru copii ;   
 • Activitati extra-curiculare:Ateliere de dezvoltare personala inclusiv ședințe interactive de debate ;    
 • Tabără educativă – Activități de conștientizare a beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare și un trai decent.           

           

4.Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii        

 • Furnizarea serviciilor specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncă (informare si consiliere profesională, mediere pe piața muncii) ;           
 • Formare profesională a adulților ;       
 • Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.

           

5.Sprijin pentru înființarea unei afaceri – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu          

 • Organizarea unui curs de competențe antreprenoriale ;
 • Sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, sprijin în înființarea companiei, consiliere, consultanță și mentorat;
 • Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

           

 1. Furnizare de asistenta juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă ;

           

 1. Imbunătățirea condițiilor de locuit ;

           

 1. Sustenabilitatea proiectului 
 • Constituirea unui Grup de Inițiativă Locală ;              
 • Parteneriat între Grupul de initiativa locala si autoritatea locala pentru realizarea Planului de actiune pentru imbunatatirea situatiei persoanelor aflate in risc de sărăcie și excluziune socialăActivitatea.

 

Grupul țintă al proiectului este format din: 258 beneficiari, din care70  copii(30 preșcolari și 40 elevi ) și 188 adulți(76 persoane adulte somere sau inactive;20 persoane apartinând minorității rome ; 20 persoane vârstnice aflate în situatie de dependență ; 72 părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai preșcolarilor/ levilor cu risc.)

Toti copiii vor beneficia de cel putin 2 masuri: educatie, servicii medicale, servicii sociale.

Adultii vor beneficia de cel putin 2 servicii: medicale, campanii, masuri de acompaniere, ocupare.

 

 

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate :

 • 6 Campanii de informare si consiliere a parintilor in vederea constientizarii ; importantei educatiei – 188 parinti/tutori informati ;
 • 3 Campanii de informare și consiliere profesională a adulților în vederea accesului și menținerii pe piata muncii – 130 persoane ce vor beneficia de servicii integrate de ocupare ;   
 • 6 Campanii de informare, constientizare in vederea combaterii discriminarii si promovarea egalitatii de sanse – 228 persoane informate ;
 • 3 Campanii de panificare familiala si prevenirea sarcinilor la minore – 90 persoane informate ;
 •  40 elevi vor beneficia de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație/servicii educaționale specifice nevoilor pentru îmbunătățirea performanței școlare și 30 preșcolari de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (3 gradinite estivale);
 • 258 de persoane din GT vor beneficia de pachet de analize medicale gratuite (4 servicii/pachet). Pachetul de analize medicale va fi stabilit in functie de nevoile fiecarei persoane care face parte din grupul tinta. Se va tine cont de antecedentele medicale si de recomandarile anterioare din partea medicilor ;
 • 135 persoane: (30 persoane vor beneficia de ajutoare financiare pentru achizitionarea de retete pentru medicamente – în total 90 ajutoare financiare pentru rețete), 20 persoane  vor beneficia de ajutoare materiale pentru iarna (în total, 60 ajutoare financiare pentru iarna), 70 persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, 15 persoane/locuințe vor beneficia de îmbuntățirea condițiilor de locuit) ;
 • 130 persoane vor beneficia de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii din care 36 persoane vor participa la programme de formare profesională. Se vor acorda 10 vouchere pentru certificarea competențelor. Se estimează că se vor angaja 33 persoane după ce vor obține calificare ;
 • 20 persoane vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei afaceri; susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu – curs de competente antreprenoriale. Vor fi sprijinite 7 entități juridice nou înființate cu subvenție de până la 25.000 euro ;
 • înființarea unui Grup de Actiune Locală si un parteneriat între acesta și Autoritatea Locala pentru realizarea Planului de acțiune pentru îmbunătățirea situației persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

 

Comments are closed.