HCL 10/2022

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ modificate, aferente obiectivului “Înființare sistem de alimentare cu apa și sistem de canalizare in comuna Mihailesti, judetul Buzau”, in vederea competării documentatiei de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.
Inapoi