OS 9 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit – lucrări de reparații consolidări structurale, izolație termica si încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței si spațiilor conexe pentru un număr de 15 locuințe.

Anunt depunere cereri – 06.01.2022