OS 7 – Furnizare de asistenta juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila de obținere a drepturilor de asistența socială (beneficii de asistența/ servicii sociale) pentru 70 persoane/spețe;

Comments are closed.