• Primaria comunei Mihailesti
    Primaria comunei Mihailesti
  • Monument Mihailesti
    Monument Mihailesti

Avertizare Oficiul fitosanitar Buzau

TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), MONILINIA LAXA (Monilioza), SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORA B.( Ciuruire ) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului ) + GRAPHOLITA MOLESTA ( Molia orientala ) etc. – PIERSIC + CAIS

Ziua Protectiei Civile

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice.

MEMORANDUM – CURTEA EUROPENA A DREPTURILOR OMULUI

Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

Informare privind masuri de mediu si clima

În vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html