« Formulare Taxe si Impozite

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI:TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE : NEREZIDENȚIALE: CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

declaratie-fiscala-pentru-stabilirea-impozituluitaxei-pe-cladirile-rezidentiale-nerezidentiale-cu-destinatie-mixta-aflate-in-proprietatea-persoanelor-juridice