Formulare Taxe si Impozite

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor:taxelor datorate de persoanele fizice

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor:taxelor datorate de persoanele juridice

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI:TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE : NEREZIDENȚIALE: CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI:TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI:TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului:taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Comments are closed.