HCL 9/2017

privind aprobarea utilizarii in anul 2017, a sumei de 210.000lei din excedentul anual al bugetului local al comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2016, pentru sectiunea de dezvoltare

HCL nr. 9 / 23.03.2017