« HCL 83/2022

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în anul 2023 – Anexa la HCL nr. 83 – 16.12.2022

hcl-nr-83-16-12-2022