HCL 8/2020

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, începând cu 1 martie 2020