« HCL 76/2021

HCL nr. 76 – 21.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local, începând cu 1 ianuarie 2022

hcl-nr-76-21-12-2021
Bookmark the permalink.