HCL 6/2019

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Mihailesti si aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al acestuia