HCL 56/2020

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau