HCL 53/2023

privind neasumarea responsabilitatii de către UAT Comuna Mihăilești a organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru anii şcolari 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 – 2026 şi 2026 – 2027


Fișiere atașate: