HCL 48/2022

hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 54/2008 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Mihăileşti