HCL 36/2019

privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 2019