HCL 31/2015

privind aprobare Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 2501mp situat in tarlaua 28, parcela 129 din extravilanul satului Satu Nou, com. Mihailesti, in vederea realizarii de catre Comuna Mihailesti a obiectivului „Constructie capela – extravilan com. Mihailesti si a Regulamentului local aferent acestuia”

HCL nr. 31 / 21.08.2015

Bookmark the permalink.
Inapoi