HCL 29/2022

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de procesare, depozitare și comercializare a produselor, precum și achiziția de echipamente în cadrul Cooperativei agricole AGRO MATIAS MUNTENIA” situat în T 31, P 158, N.C. 22826 extravilan, comuna Mihăilești, Județul Buzău


Fișiere atașate: