HCL 17/2022

privind rectificarea HCL nr. 52/2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Mihailesti a unui bun imobil – teren