HCL 17/2019

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, incepand cu 1 mai 2019