HCL 15/2017

privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I 2017

HCL nr. 15 / 27.04.2017