HCL 11/2021

privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual dincadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local

Bookmark the permalink.
Inapoi