Dispozitia 323/2022

privind stabilirea salariului de bază al domnului Hurlup Gabriel – Nicolae, administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăilești, județul Buzău, începand cu data de 1 decembrie 2022