Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 54/2023privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Mihăilești, constituit pentru anul şcolar 2023 – 20242023/08/28
HCL 53/2023privind neasumarea responsabilitatii de către UAT Comuna Mihăilești a organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru anii şcolari 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 – 2026 şi 2026 – 20272023/08/28
HCL 52/2023privind rectificarea nr. 4 a bugetului local al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20232023/08/28
HCL 51/2023privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asumării cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii “Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în comuna Mihăilești, județul Buzău”2023/08/28
HCL 46/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 20232023/06/27
HCL 45/2023privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii aprilie 20232023/06/27
HCL 44/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Mihăilești în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/27
HCL 43/2023privind modificarea HCL nr. 79/ 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Mihăilești, judetul Buzău2023/06/27
HCL 42/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăilești, judeţul Buzău2023/06/23
HCL 41/2023privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea moderata a scolii primare din sat Margineanu, comuna Mihailesti, judetul Buzau”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, contract de finanţare C10-I3-2533/ 10323 / 26.01.20232023/06/14
HCL 40/2023privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea moderata a scolii gimnaziale din sat Mihăilești, comuna Mihailesti, judetul Buzau” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C10 Fondul Local, contract de finanţare C10-I3-1102/ 8837 / 23.01.20232023/06/14
HCL 39/2023pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Comuna Mihăileşti în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/22
HCL 37/2023privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii martie 20232023/05/12
HCL 36/2023privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, începând cu 1 mai 20232023/05/12
HCL 34/2023privind modificarea nr. 3 bugetului local al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20232023/05/12
HCL 33/2023privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 14.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2022, pentru secțiunea de dezvoltare2023/05/12
HCL 32/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăilești, judeţul Buzău2023/05/12
HCL 28/2023privind indexare impozitelor și taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile în anul 2024 la nivelul comunei Mihăilești, județul Buzău2023/04/25
HCL 26/2023privind modificarea nr. 2 bugetului local al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20232023/04/25
HCL 21/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie – iunie 20232023/03/17
HCL 19/2023privind aprobarea utilizării in anul 2023 a sumei de 304.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2022, pentru secțiunea de dezvoltare2023/03/17
HCL 18/2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/17
HCL 16/2023privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii ianuarie 20232023/02/20
HCL 15/2023privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii decembrie 20222023/02/20
HCL 13/2023privind modificarea bugetului local al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20232023/02/20
HCL 3/2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Consiliului Local Mihăileşti – Serviciul Salubrizare2023/01/30
HCL 2/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 20232023/01/30
HCL 90/2022pentru aprobarea Protocolului – cadru al colaborării dintre UAT Mihăileşti şi Consiliului Județean Buzău pentru înființarea unui Centru Comunitar Integrat2022/12/22
HCL 89/2022privind rectificarea nr. 6 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/12/22
HCL 88/2022privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului ”Clădire Cămin de bătrâni” din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al comunei Mihăilești, județul Buzău2022/12/22
HCL 87/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii noiembrie 20222022/12/16
HCL 86/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20232022/12/16
HCL 85/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii octombrie 20222022/12/16
HCL 84/2022privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 3.074 mp, în 2 loturi2022/12/16
HCL 83/2022privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în anul 20232022/12/16
HCL 82/2022privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 20232022/12/16
HCL 81/2022privind aprobarea modificării numărului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mihailesti2022/12/16
HCL 80/2022privind rectificarea nr. 5 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/12/16
HCL 79/2022privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2022/12/16
HCL 78/2022privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în sat Satu Nou, strada Bisericii nr. 4, comuna Mihăilești, județul Buzău2022/11/25
HCL 77/2022privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, începând cu 1 decembrie 20222022/11/25
HCL 76/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii septembrie 20222022/11/25
HCL 75/2022privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul III 20222022/11/25
HCL 74/2022privind rectificarea nr. 4 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/11/25
HCL 73/2022privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mihailesti2022/10/28
HCL 72/2022privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 3.909 mp, în 2 loturi2022/10/28
HCL 71/2022privind rectificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/10/28
HCL 70/2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a sumei de 200 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021, pentru secțiunea de funcționare2022/10/28
HCL 69/2022privind aprobarea suplimentarii sumei acordate din bugetul local al comunei Parohiei Coltaneni cu 200 mii lei2022/10/28
HCL 68/2022privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Reabilitare moderată a Școlii primare din sat Mărgineanu, comuna Mihăilești, judetul Buzău” din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte „COMPONENTA 10 – Fondul Local”2022/10/14
HCL 67/2022privind rectificarea nr. 2 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/09/29
HCL 66/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie – decembrie 20222022/09/21
HCL 65/2022privind încetarea furnizării serviciilor oferite în cadrul Centrului Educaţional Multifuncțional ÎMPREUNĂ2022/09/21
HCL 64/2022privind aprobarea achiziționării imobilului teren cu construcții situat în sat Mihăilești, strada Crinului nr. 7, comuna Mihăilești, județul Buzău2022/09/21
HCL 63/2022privind rectificarea nr. 1 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20222022/09/21
HCL 62/2022privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2022/09/21
HCL 61/2022prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Mihăilești2022/09/21
HCL 60/2022privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău2022/09/15
HCL 59/2022privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 6005 mp în 2 loturi2022/09/15
HCL 58/2022hotarare privind completarea HCL nr. 46/2022 privind abrogarea HCL nr. 42/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 6005 mp, apartinand domeniului publicaal comunei Mihailesti in 2 loturi2022/08/24
HCL 57/2022hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-20202022/08/24
HCL 56/2022hotarare privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii iunie 20222022/08/24
HCL 55/2022hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în sat Mihăilești, strada Crinului nr. 7, comuna Mihăilești, județul Buzău2022/08/24
HCL 54/2022hotarare privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Mihăilești, constituit pentru anul scolar 2022 – 20232022/08/24
HCL 53/2022hotarare privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Mihailesti, pentru anul scolar 2022 – 20232022/08/24
HCL 52/2022hotarare privind aprobarea Planului Local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, aferent anului 20222022/08/24
HCL 51/2022hotarare privind aprobarea acordării sumei de 200 mii lei din bugetul local al comunei Parohiei Colțăneni2022/08/24
HCL 50/2022hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asistenta/ consultanta/ reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Comunei Mihailesti, judetul Buzau prin primar, a Consiliului Local Mihailesti precum si a Comisiei locale de fond funciar Mihailesti in fata instantelor de judecata2022/08/24
HCL 49/2022hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 2022,2022/08/24
HCL 48/2022hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 54/2008 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Mihăileşti2022/08/16
HCL 47/2022hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 27/2022 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău2022/08/16
HCL 46/2022hotărâre privind abrogarea HCL nr. 42/2022 privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 6005 mp, aparținând domeniul public al comunei Mihăilești în 2 loturi2022/08/16
HCL 45/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii mai 20222022/07/20
HCL 44/2022privind modificarea nr. 4 a bugetului propriu al comunei Mihăileşti, jude􏰀ul Buzău, pe anul 20222022/07/20
HCL 43/2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a sumei de 30.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021, pentru secțiunea de dezvoltare2022/07/20
HCL 42/2022privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 6005 mp, aparținând domeniul public al comunei Mihăilești în 2 loturi2022/07/11
HCL 41/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie – septembrie 20222022/06/21
HCL 40/2022hotarare privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT Comuna Mihailesti, judetul Buzau2022/06/21
HCL 39/2022hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mihailesti în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație2022/06/21
HCL 38/2022hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Mihăilești, județul Buzău,2022/06/21
HCL 37/2022hotarare privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii aprilie 20222022/06/21
HCL 36/2022privind modificarea nr. 3 a bugetului propriu al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 20222022/06/21
HCL 35/2022privind aprobarea participării in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a Școlii gimnaziale din sat Mihailesti, comuna Mihailesti, judetul Buzau”, din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte „COMPONENTA 10 – Fondul Local”2022/06/10
HCL 34/2022privind modificare nr. 2 a bugetului propriu al comunei Mihailesti,judetul Buzău pe anul 20222022/06/10
HCL 33/2022privind aprobarea utilizarii in anul 2022, a sumei de 48.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2021, pentru sectiunea de dezvoltare2022/06/10
HCL 32/2022privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a imobilului – teren aferent Gradinitei cu program normal Mihailesti2022/05/18
HCL 31/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii martie 20222022/05/16
HCL 30/2022privind împuternicirea persoanelor responsabile sa emită acordurile/avizele/ autorizaţiile necesare racordării/branşării la reţelele tehnico – edilitare executate pe domeniul public/ privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Mihăilești2022/05/16
HCL 29/2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de procesare, depozitare și comercializare a produselor, precum și achiziția de echipamente în cadrul Cooperativei agricole AGRO MATIAS MUNTENIA” situat în T 31, P 158, N.C. 22826 extravilan, comuna Mihăilești, Județul Buzău2022/05/16
HCL 28/2022privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Inspectoratul de Politie Județean Buzău și UAT Comuna Mihailești2022/05/16
HCL 27/2022privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Mihailesti, judetul Buzau,2022/05/16
HCL 26/2022privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I 20222022/05/16
HCL 25/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire centru medical în spațiul rural, sat Mihăileşti, cvartal 1, sos Drum Judetean 203C, comuna Mihăileşti, judetul Buzău”2022/05/04
HCL 24/2022privind indexare impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2022/04/28
HCL 23/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii februarie 20222022/04/28
HCL 22/2022privind aprobarea Acordului de parteneriat, modificat, in vederea implementarii proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistenta Sociala Integrata pentru Comunitatea Mihailesti”, in care Comuna Mihailesti are calitatea de partener2022/04/04
HCL 21/2022proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: „Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihăilești, județul Buzău”, initiator primar Petre Dorinel2022/03/17
HCL 20/2022privind modificarea HCL nr. 12/2022 privind aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Mihailesti, judetul Buzau cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, actualizati2022/03/17
HCL 19/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie – iunie 20222022/03/17
HCL 18/2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Mihăilești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/03/17
HCL 17/2022privind rectificarea HCL nr. 52/2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Mihailesti a unui bun imobil – teren2022/03/17
HCL 16/2022privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunilor decembrie 2021 și ianuarie 20222022/03/17
HCL 15/2022privind modificarea bugetului propriu al comunei Mihăileşti, jude􏰇ul Buzău, pe anul 20222022/03/17
HCL 14/2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a sumei de 24.500 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021, pentru secțiunea de dezvoltare2022/03/17
HCL 13/2022privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe anul 2021 precum si situatiile financiare2022/03/17
HCL 12/2022privind aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Mihailesti, judetul Buzau cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, actualizati2022/03/02
HCL 11/2022privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei Mihailesti în comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea funcţiei de director a Scolii gimnaziale Mihăileşti,2022/02/10
HCL 10/2022privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ modificate, aferente obiectivului “Înființare sistem de alimentare cu apa și sistem de canalizare in comuna Mihailesti, judetul Buzau”, in vederea competării documentatiei de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2022/02/10
HCL 9/2022privind aprobarea racordării sistemului de canalizare al UAT Comuna Mihăilești, județul Buzău la sistemul de canalizare al UAT Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău2022/02/10
HCL 8/2022privind aprobarea decontării navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii noiembrie 20212022/02/10
HCL 7/2022privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mihailesti2022/02/10
HCL 6/2022privind completarea Capitolul I – Mijloace de transport cu tractiune mecanica din Anexa nr. 3 – Impozitul pe mijloacele de transport la HCL nr. 61/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a amenzilor aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Mihăilesti, județul Buzău2022/02/10
HCL 5/2022privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de 5,6393 ha care aparţine islazului comunal aflat în domeniul privat al Comunei Mihăilești, Judeţul Buzău2022/02/10
HCL 4/2022privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 20222022/02/10
HCL 3/2022privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ de pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, pentru anul școlar 2022 – 20232022/01/19
HCL 2/2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a sumei de 137.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021, pentru secțiunea de dezvoltare2022/01/19
HCL 1/2022privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul IV 20212022/01/19
HCL 78/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20222021/12/21
HCL 77/2021privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social in cursul anului 20222021/12/21
HCL 76/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local, începând cu 1 ianuarie 20222021/12/21
HCL 75/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihăilești începând cu 1 ianuarie 2022, care au stabilit salariul de baza sub nivelul salariului minim garantat în plată2021/12/21
HCL 71/2021privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 20222021/12/21
HCL 68/2021privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunilor septembrie si octombrie 20212021/11/25
HCL 61/2021privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2021/11/25
HCL 55/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mihăilești, județul Buzău, pentru perioada 2021 –20272021/10/20
HCL 54/2021privind aderarea comunei Mihailesti, judetul Buzau la Asociaţia Comunelor din România2021/10/20
HCL 51/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Mihailesti, judetul Buzau – Etapa 2”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2021/10/20
HCL 50/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Mihailesti, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2021/10/20
HCL 43/2021privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Mihăilești, constituit pentru anul scolar 2021 – 20222021/08/30
HCL 42/2021privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Mihailesti, pentru anul scolar 2021 – 20222021/08/30
HCL 41/2021privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii iunie 20212021/07/27
HCL 40/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 20212021/07/27
HCL 24/2021privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii februarie 20212021/04/14
HCL 23/2021privind indexare impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2021/04/14
HCL 14/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna este asociat – membru fondator2021/02/26
HCL 13/2021privind aprobarea transformarii functiei publice vacante de consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei2021/02/26
HCL 11/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual dincadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local2021/02/26
HCL 9/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe anul 2020 precum si situatiile financiare2021/02/26
HCL 8/2021privind modificarea precum si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 56/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2021/02/26
HCL 57/2020privind pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social in cursul anului 20212020/12/21
HCL 56/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau2020/12/21
HCL 51/2020privind rectificarea nr. 10 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 20202020/12/21
HCL 44/2020privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău2020/11/03
HCL 43/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/03
HCL 35/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Mihăilești, județul Buzău2020/08/24
HCL 11/2020privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 20202020/02/17
HCL 10/2020privind stabilirea componentei echipei mobile si a procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica2020/02/17
HCL 9/2020privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de muncă acadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii decembrie 20192020/02/17
HCL 8/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, începând cu 1 martie 20202020/02/17
HCL 7/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2020/02/17
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 20202020/02/17
HCL 5/2020privind aprobarea utilizării in anul 2020 a sumei de 279.277,26 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019, pentru secțiunea de dezvoltare2020/02/17
HCL 4/2020privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe anul 2019 precum si situatiile financiare2020/02/17
HCL 2/2020privind transformarea funcției publice de execuție de consilier achizitii publice, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăilești2020/01/20
HCL 1/2020privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ de pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, pentru anul școlar 2020 – 20212020/01/20
HCL 71/2019privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii noiembrie 20192019/12/17
HCL 70/2019privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce se executa de catre persoanele beneficiare de ajutor social, apte de munca, in anul 20202019/12/17
HCL 69/2019privind aprobarea pentru anul 2020 numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap2019/12/17
HCL 68/2019privind rectificarea nr. 5 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20192019/12/17
HCL 67/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2019 – februarie 20202019/11/27
HCL 64/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2019/11/27
HCL 62/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul III 20192019/11/27
HCL 61/2019privind rectificarea nr. 4 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20192019/11/27
HCL 58/2019privind modificarea HCL nr. 49 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti – forma actualizata potrivit Codului administrativ2019/10/23
HCL 57/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Mihailesti, jud. Buzau2019/10/23
HCL 51/2019privind rectificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20192019/10/23
HCL 50/2019privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dna. Boeram Veta2019/09/11
HCL 49/2019privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti – forma actualizata potrivit Codului administrativ2019/09/11
HCL 48/2019privind aprobarea utilizarii in anul 2019, a sumei de 200.000lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2018, pentru sectiunea de dezvoltare2019/09/11
HCL 47/2019privind necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2 al comunei Mihailesti „Modernizare drumuri comunale si satesti, comuna Mihailesti, jud. Buzau”2019/09/11
HCL 36/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 20192019/07/22
HCL 33/2019privind aprobarea Planului de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2019-20202019/06/26
HCL 32/2019privind completarea HCL nr. 17/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, incepand cu 1 mai 20192019/06/26
HCL 31/2019privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2019/06/26
HCL 30/2019privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii mai 20192019/06/26
HCL 29/2019privind rectificarea nr. 1 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20192019/06/26
HCL 28/2019privind aprobarea utilizarii in anul 2019, a sumei de 80.000lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2018, pentru sectiunea de dezvoltare2019/06/26
HCL 27/2019privind aprobarea utilizarii in anul 2019, a sumei de 25.000lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2018, pentru sectiunea de functionare2019/06/26
HCL 26/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie – august 20192019/05/29
HCL 25/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul comunei Mihailesti2019/05/29
HCL 21/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I 20192019/05/29
HCL 19/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2019/04/18
HCL 18/2019privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunilor decembrie 2018 – martie 20192019/04/18
HCL 17/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, incepand cu 1 mai 20192019/04/18
HCL 16/2019privind aprobarea participarii comunei Mihailesti prin Consiliul local Mihailesti, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Progaz Buzau 2020”2019/04/18
HCL 15/2019privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20192019/04/18
HCL 14/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Mihailesti, a organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/03/26
HCL 12/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe anul 20182019/03/26
HCL 11/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie – mai 20192019/02/12
HCL 10/2019privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, pentru anul scolar 2019-20202019/02/12
HCL 7/2019privind modificarea HCL nr. 42/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2019 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2019/02/12
HCL 6/2019privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Mihailesti si aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al acestuia2019/01/22
HCL 5/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, care au stabilit salariul de baza sub nivelul salariului minim garantat in plata, incepand cu 1 ianuarie 20192019/01/22
HCL 3/2019privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihailesti, jud. Buzau2019/01/22
HCL 1/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul IV 20182019/01/22
HCL 55/2018privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al comunei Mihailesti pentru acoperirea golului de casa la sectiunea dezvoltare2019/01/17
HCL 54/2018privind rectificarea nr. 5 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20182018/12/14
HCL 53/2018privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza legii nr. 416/2001, in anul 20192018/12/11
HCL 52/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunilor octombrie si noiembrie 20182018/12/11
HCL 51/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Mihailesti, jud. Buzau2018/12/11
HCL 49/2018privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii construire „Gradinita cu program normal Mihailesti” conform indicatorilor tehnico-economici reactualizati2018/12/11
HCL 48/2018privind rectificarea nr. 4 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20182018/12/11
HCL 47/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/11/15
HCL 46/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii septembrie 20182018/11/15
HCL 45/2018privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Vaduva Mariean2018/11/15
HCL 44/2018privind dizolvarea si lichidarea voluntara, precum si radierea a SC Lunca Mihailesti SRL2018/11/15
HCL 43/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2018/11/15
HCL 42/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2019 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2018/11/15
HCL 41/2018privind rectificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20182018/11/15
HCL 40/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii iunie 20182018/10/25
HCL 39/2018privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Baeram Dan2018/10/25
HCL 38/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul III 20182018/10/25
HCL 37/2018privind rectificarea nr. 2 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20182018/10/25
HCL 36/2018privind desembarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Mihailesti, constituit pentru anul scoalr 2018-20192018/09/27
HCL 35/2018privind rectificarea nr. 1 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20182018/09/27
HCL 32/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie – noiembrie 20182018/08/29
HCL 31/2018privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap2018/08/29
HCL 30/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 20182018/07/18
HCL 29/2018privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, 2, 3 la HCL nr. 55/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2018 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2018/07/18
HCL 28/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunilor aprilie si mai 20182018/06/21
HCL 26/2018privind modificarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20182018/06/21
HCL 25/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie – august 20182018/05/22
HCL 24/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii martie 20182018/05/22
HCL 23/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale Mihailesti2018/05/22
HCL 22/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I 20182018/05/22
HCL 17/2018privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta perioadei decembrie 2017 – ianuarie 20182018/03/27
HCL 15/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2018/03/27
HCL 14/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie – mai 20182018/02/16
HCL 13/2018privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Mihailesti ca utilizator al aplicatiei informatice Registrul Electronic National al Nomenclaturii Stradale – RENNS2018/02/16
HCL 12/2018privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Enache Cornel2018/02/16
HCL 11/2018privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Serban Marin2018/02/16
HCL 10/2018privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in propietatea privata a comunei Mihailesti, jud. Buzau2018/02/16
HCL 9/2018privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20182018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Mihailesti si situatiile financiare pe anul 20172018/02/16
HCL 6/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali in anul 20182018/01/30
HCL 3/2018privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-20192018/01/30
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, incepand cu 1 ianuarie 20182018/01/30
HCL 1/2018privind aprobarea utilizarii in anul 2018, a sumei de 1.786.298,50lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2017, pentru sectiunea de dezvoltare2018/01/30
HCL 66/2017privind aprobarea „Planului de actiuni si lucrari de interes local” pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza legii nr. 416/2001, in anul 20182017/12/19
HCL 65/2017privind aprobarea Strategiei de achizitie publica pentru anul 20182017/12/19
HCL 62/2017privind rectificarea nr. 7 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/12/19
HCL 61/2017privind aprobarea utilizarii in anul 2017, a sumei de 50.000lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2016, pentru sectiunea de dezvoltare2017/12/19
HCL 60/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/11/28
HCL 59/2017privind aprobarea iesirii  Comunei Mihailesti din Asociatia Comunelor din Romania2017/11/28
HCL 58/2017privind incetarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2017/11/28
HCL 57/2017privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Mihailesti a unui drum satesc situat in satul Mihailesti2017/11/28
HCL 56/2017privind rectificarea nr. 6 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/11/28
HCL 55/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2018 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2017/11/28
HCL 54/2017privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta perioadei septembrie – octombrie 20172017/11/28
HCL 52/2017privind completarea componentei nominale a Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice a drepturilor cetatenilor2017/11/28
HCL 51/2017privind completarea Consiliului local Mihailesti, jud. Buzau2017/11/28
HCL 50/2017privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Burlacu Viorel, in cadrul Consiliului local Mihailesti, jud. Buzau2017/11/28
HCL 49/2017privind completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local in Consiliul local al comunei Mihailesti ale candidatilor alesi la 5 iunie 20162017/11/28
HCL 48/2017privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Folea Nicolae2017/11/28
HCL 46/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 decembrie 20172017/10/25
HCL 45/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul III 20172017/10/25
HCL 44/2017privind rectificarea nr. 5 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/10/25
HCL 42/2017privind desembarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Mihailesti, constituit pentru anul scoalr 2017-20182017/09/28
HCL 41/2017privind desemnatrea reprezentantului Consiliului local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Mihailesti, pentru aul scolar 2017-20182017/09/28
HCL 40/2017privind rectificarea nr. 4 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/09/28
HCL 39/2017privind aprobarea completarii obiectivelor de investitii cuprinse in Strategia de dezvoltare locala a comunei Mihailesti, jud. Buzau, pentru perioada 2014-20202017/08/28
HCL 38/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie – noiembrie 20172017/08/28
HCL 37/2017prvind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Enache Costel2017/08/28
HCL 35/2017privind asigurarea finantarii din bugetul local al comunei Mihailesti, a cheltuielilor neeligibile, necesare realizarii obiectivului de investitii „Gradinita cu program normal Mihailesti, comuna Mihailesti, jud. Buzau”2017/08/28
HCL 34/2017privind rectificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/08/28
HCL 33/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2017/07/31
HCL 32/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 20212017/07/31
HCL 31/2017privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta perioadei mai-iunie 20172017/07/31
HCL 30/2017privind rectificarea nr. 2 a bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/07/31
HCL 29/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 20172017/07/31
HCL 28/2017privind aprobarea ogranigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2017/07/31
HCL 27/2017privind aprobarea solicitarii de trecere a imobilului „Cladire Camin de batrani” din domeniul public al jud. Buzau in domeniul public al comunei Mihailesti, jud. Buzau2017/07/07
HCL 26/2017privind transformarea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a promovarii de catre functionarii publici a examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut2017/06/20
HCL 25/2017privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre domnul Brinzea Dumitru2017/06/20
HCL 24/2017privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre doamna Patar Maria2017/06/20
HCL 23/2017privind rectificarea nr. 1 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau, pe anul 20172017/06/20
HCL 22/2017privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a sumei de 63.000lei din excedentul anilor precedenti pentru sectiunea de functionare2017/06/20
HCL 21/2017privind aprobarea utilizarii sumei de 55.000lei din excedentul rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2016, pentru sectiunea de dezvoltare2017/06/20
HCL 20/2017privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2 al comunei Mihailesti2017/06/20
HCL 19/2017privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activiitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta perioadei martie – aprilie 20172017/05/29
HCL 18/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie-august 20172017/05/26
HCL 17/2017privind acordarea imputernicirii Cabinetului de Avocat Tibisoiu Dumitru Daniel in vederea reprezentarii in dosarul nr. 3000/114/20162017/04/27
HCL 16/2017privind scaderea creantelor fiscale-amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Iarca Florinel-Alin2017/04/27
HCL 15/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I 20172017/04/27
HCL 13/2017privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, jud. Buzau, pentru anul 2017, actualizat2017/03/23
HCL 12/2017privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activiitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta perioadei decembrie 2016 – februarie 20172017/03/23
HCL 11/2017privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20172017/03/23
HCL 10/2017privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu hadicap pentru anul 20172017/03/23
HCL 9/2017privind aprobarea utilizarii in anul 2017, a sumei de 210.000lei din excedentul anual al bugetului local al comunei Mihailesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2016, pentru sectiunea de dezvoltare2017/03/23
HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie – mai 20172017/02/28
HCL 6/2017privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Mihailesti si situatiile financiare pe anul 20162017/02/28
HCL 5/2017privind abrogarea Anexei nr.7 „Taxe extrajudiciare de timbru” parte integranta din HCL nr.67/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2017 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2017/02/10
HCL 1/2017privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 20162017/01/19
HCL 70/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016 – februarie 20172016/11/29
HCL 68/2016privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2016/11/29
HCL 67/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2017 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2016/11/29
HCL 60/2016privind aprobarea modificarii si completarii obiectivelor de investitii cuprinse in Strategia de dezvoltare locala a comunei Mihailesti, jud. Buzau, pentru perioada 2014-20202016/10/24
HCL 50/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie – noiembrie 20162016/08/17
HCL 47/2016privind aprobarea utilizarii cu titlu gratiuit a terenului apartinand domeniului public/privat al comunei in vederea implementarii „Proiectul Ro-NET”2016/07/12
HCL 44/2016privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activiitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferente lunilor mai si iunie 20162016/07/12
HCL 43/2016privind desembarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Mihailesti, constituit pentru anul scoalr 2016-20172016/07/12
HCL 42/2016privind desemnatrea reprezentantului Consiliului local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Mihailesti, pentru aul scolar 2016-20172016/07/12
HCL 41/2016privind aprobarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali in perioada iulie-decembrie 20162016/07/12
HCL 40/2016privind aprobarea participarii UAT Mihailesti in calitate de aplicant principal la depunerea unui proiect in carul POCU 2014-2020 axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, obiectiv specific 4.12016/07/12
HCL 38/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Mihailesti, jud. Buzau2016/06/26
HCL 37/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie-august 20162016/06/26
HCL 36/2016privind constituirea Consiliului local al comunei Mihailesti2016/06/26
HCL 35/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Mihailesti2016/06/26
HCL 34/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Mihailesti ale candidatilor alesi la 05 iunie 20162016/06/26
HCL 29/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20162016/04/25
HCL 14/2016privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Mihailesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 13/2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate conform Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate2016/02/26
HCL 12/2016privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activiitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferente lunii ianuarie 20162016/02/26
HCL 11/2016privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Mihailesti si situatiile financiare pe anul 20152016/02/26
HCL 10/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie – aprilie 20162016/01/26
HCL 9/2016privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunii decembrie 20162016/01/26
HCL 7/2016privind aprobarea „Planului de actiuni si lucrari de interes local” pentru anul 2016, in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de munca2016/01/26
HCL 5/2016privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti2016/01/26
HCL 4/2016privind aprobarea utilizarii sumei de 443.640lei din excedentul rezultat la incheierea excedentului bugetar la 31.12.2015, pentru sectiunea de dezvoltare2016/01/26
HCL 2/2016privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20162016/01/26
HCL 1/2016privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 20152016/01/26
HCL 71/2015privind rectificarea nr. 5 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20152015/12/23
HCL 70/2015privind aprobarea contractului cadru de prestari servicii pentru dezapezirea drumurilor comunale si satesti2015/12/23
HCL 55/2015privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2015 – ianuarie 20162015/10/29
HCL 53/2015privind rectificarea nr. 3 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20152015/10/29
HCL 52/2015privind aprobarea utilizarii sumei de 30.000 din excedentul anilor precedenti2015/10/29
HCL 51/2015privind ducerea la indeplinire a prevederilor sentintei civila nr. 3318/2013 respectiv plata sumei de 52.004,67lei – contravaloare servicii prestate si sumei de 52004,67lei – penalitati de intarziere conform contractului nr . 2969 din 28 octombrie 2008 catre SC B&J CLEAR AQUA SRL prin Cabinet individual de insolventa Dragoiu Daniel Costel2015/10/29
HCL 50/2015privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2016 la nivelul comunei Mihailesti, jud. Buzau2015/10/29
HCL 49/2015privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri comunale si satesti, comuna Mihailesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-20202015/10/15
HCL 37/2015privind rectificarea nr. 1 a bugetului propriu al Comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20152015/08/27
HCL 35/2015privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 446.000 lei2015/08/27
HCL 34/2015privind scaderea creantelor fiscale – amenzi din evidenta analitica pe platitor datorate de catre dl. Alexandru Toader-Valerica2015/08/27
HCL 31/2015privind aprobare Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 2501mp situat in tarlaua 28, parcela 129 din extravilanul satului Satu Nou, com. Mihailesti, in vederea realizarii de catre Comuna Mihailesti a obiectivului „Constructie capela – extravilan com. Mihailesti si a Regulamentului local aferent acestuia”2015/08/21
HCL 30/2015privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – octombrie 20152015/07/31
HCL 29/2015privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul II 20152015/07/31
HCL 14/2015privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, jud. Buzau, aferenta lunilor ianuarie – februarie 20152015/04/28
HCL 13/2015privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20152015/04/28
HCL 12/2015privind completarea HCL 42/2013 privind participarea comunei Mihailestila infiintarea Grupului de Actiune Locala (GAL) „Buzau – Prahova”2015/04/28
HCL 5/2015privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC LUNCA MIHAILESTI SRL pe anul 20152015/02/27
HCL 2/2015privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20152015/02/10
HCL 4/2014privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Mihailesti si situatii financiare pe anul 20132014/02/28
HCL 3/2014privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, jud. Buzau pe anul 20142014/01/30
HCL 2/2014privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Mihailesti, jud. Buzau2014/01/30
HCL 1/2014privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie – aprilie 20142014/01/30
HCL 50/2013privind aprobarea Planului de achizitii publice al comunei Mihailesti pe anul 20142013/12/19
HCL 49/2013privind aprobarea „Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe propietatea publica sau privata a comunei Mihailesti, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind contruirea de retele de comunicatii electronice”2013/12/19
HCL 47/2013privind aprobarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali in anul 20142013/12/19
HCL 44/2013privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20142013/12/19
HCL 11/2013privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti, judetul Buzau pe anul 20132013/03/28

Comments are closed.