HCL 90/2022

pentru aprobarea Protocolului – cadru al colaborării dintre UAT Mihăileşti şi Consiliului Județean Buzău pentru înființarea unui Centru Comunitar Integrat

HCL 88/2022

privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului ”Clădire Cămin de bătrâni” din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al comunei Mihăilești, județul Buzău