Anunt adresa de e-mail unde poate fi comunicată cartea de indentitate